วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

บันทึก

บันทึกประจำ เดือนมกราคม


วันศุกร์ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่

สัปดาห์ที่ 10

วันจันทร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก
วันอังคาร ที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
วันนี้พาเด็กนักเรียนสายชั้น ป.5 ไปเข้าค่าลูกเสือที่ค่าย ปิยมงคล ต.หินกอง
อ. เมือง จ.ราชบุรี
ช่วงเย็นช่วยจัดผ้าที่หน้าเสาธงและหน้าเวที เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ
18.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง เตรียมตัวทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
ช่วงเช้าจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ( รับผิดชอบเกมวิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน )
ช่วงบ่ายมีการแสดงบนเวที
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก

สัปดาห์ที่ 11

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียน
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
วันนี้ท่านอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา มานิเทศครั้งที่ 3
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
เวลาว่างจากงานสอน ช่วยครูพี่เลี้ยงกรอกเอกสาร กรอกข้อมูลนักเรียน ชั้น ป. 5/5 ช่วยครูพี่เลี้ยงจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ตรวจเอกสารนักเรียน
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
คาบ 4 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ให้นักเรียนร้องเพลง
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันศุกร์ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง
วันนี้มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ สุริยปราคา
ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจร่วมชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ สุริยปราคา ที่สนามฟุตบอล
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


สัปดาห์ที่ 12

วันจันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียน
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก
วันอังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
วันนี้กลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นตัวแทนหน่วยโรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )
เพื่อประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การอบรมครั้งนี้มีผู้ร่วมสัมมนาคือ
- ผู้บริหารโรงเรียน
- อาจารย์พี่เลี้ยง
- ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ตัวแทนนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก
วันศุกร์ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง
ทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ จัดเก็บก้างปลา จัดเก็บเข้ากล่อง
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันเสาร์ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
วันนี้กลีบมาสัมมนาครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
วันนี้เป็นพิธีกรงานค่ายวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

สัปดาห์ที่ 13

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.10 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ช่วยครูเวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันอังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 2 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/4
คาบ 4 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/3
คาบ 5 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/8
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก
วันพุธ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.20 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พักและบันได
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 3 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/5
คาบ 6 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/7
วันนี้ท่านอาจารย์สุพัตรา จันทร์ศิริโพธา มานิเทศครั้งที่ 4
16.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.15 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลนักเรียนทำความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ
08.10 น. เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความเรียบร้อย
การแต่งกาย นักเรียนชั้น ป. 5/5
คาบ 1 สอนวิทยาศาสตร์ชั้น ป. 5/6
คาบ 3 สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป. 5/5 สอนแทน
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก


วันศุกร์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
07.00 น. เดินทางมาถึงโรงเรียน เวรยืนรับเด็กนักเรียนที่ด้านหน้าโรงเรียนประตู 2
08.10 น. เข้าแถวเคารพธงชาติที่หน้าเสาธง เตรียมตัวทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง
ช่วงเช้าจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ( รับผิดชอบเกมวิ่งเปี้ยวซุปเปอร์แมน )
ช่วงบ่ายมีการแสดงบนเวที
17.30 น. เดินทางกลับที่พัก

วันเสาร์ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2553
วันนี้เป็นพิธีกรงานค่ายวิชาการ SMT แสนสนุก ที่โรงเรียนคุรุราษรังสฤษฎ์